Loading...

M. Tech (I.S)

Participants Details

# Name Gender Organization/Institute Name
1 Swati Dehariya
2 Abeno Odyuo
3 Abhishek Prasad
4 Aditi Anupam
5 Agham Pankaj Narendra
6 Ahire Gaurav Prakash
7 Akshay Kumar
8 Ankush Ojha
9 Anurag Kashyap
10 Arjun Singh Pal
11 Asim Abbas
12 Bhanu Priya Parashar
13 Deepak Baghel
14 Deepak Bhatnagar
15 Gaurav Bohare
16 Gaurav Kumar Singh
17 Kinderley Neha Sunil
18 Md Shabab Anwar
19 Naresh Rathla
20 Paras Jain
21 Priyanka Agrawal
22 Satish Uraiya
23 Shivam Sharma
24 Shweta Chaudhary
25 Siripurapu Narendra

Event Details

Subject :
M. Tech (I.S)
Start :
01-Apr-2015
End :
01-Apr-2015
Venue :
Registration Status :
0

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style

Header Color

Footer Top Color

Footer Bottom Color