Loading...

M. Tech Thesis

Participants Details

# Name Gender Organization/Institute Name
1 Prasanta Roy Male
2 Divyam Kumar Lamiyan Male
3 Abhishek Sarkar Male
4 Sorthiya Parth Mansukhbhai Female
5 Moirangthem Krishnananda Singh Male
6 Nadapana Ashwani Female
7 Rajesh Kumar Jha Male
8 Ashish Rajoriya Male
9 Shubham Jaiswal Male
10 Shubham Barua Male
11 Ayushi Mathur Female
12 Ajay Banshkar Male
13 Ankur Garg Male
14 Pammi Sairam Female
15 Paka Hema Chandra Kumar Male
16 Anuj Sharma Male
17 Suvariya Amit Ashokbhai Female
18 Sachin Kumar Maddheshiya Male
19 Akhilesh Yadav Male
20 Akanksha Singh Female

Event Details

Subject :
M. Tech Thesis
Start :
01-Jun-2017
End :
01-Jun-2017
Venue :
Registration Status :
0

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style

Header Color

Footer Top Color

Footer Bottom Color